با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات

سجاد جابری؛ مهدی بارانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالب پور؛ کیانوش شجیع

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8968

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها و قابلیت‌های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می‌پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های اثرگذار در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر هندبال

محسن هراتی؛ حسین پیمانی زاد؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6809

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص‌های اثرگذار در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیأت‌علمی صاحب‌نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه‌گیری به‌صورت گلوله ...  بیشتر

مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.33155.2671

چکیده
  هدف، مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال با این تیم از دیدگاه تماشاچیان است. تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع‏آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‏نامه زدراوکویچ و همکاران استفاده شد. آن‌ها، برای بررسی تناسب از 9 بعد خرد و 2 بعد کلان استفاده کردند. برای مقایسه از آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر

کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا)

داود مودی؛ مهدی طالب پور

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 57-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39883.2693

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک )تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق برحسب نحوة گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 48 نفر از مدیران استخرهای شنای استان خراسان جنوبی بودند.. ابزار پژوهش براساس ...  بیشتر

مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران

فریده هادوی؛ مهدی طالب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم نخعی نیازی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 103-116

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی و ابعاد آن با ‏کارآفرینی سازمانی انجام گرفت بدین ‏‏منظور ‏تعداد273‏‎ ‎نفر از مدیران و ‏کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه ‏انتخاب شدند. آزمودنی ‏‏ها ‏دو پرسشنامه هوش ‏سازمانی آلبرخت و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل ‏را تکمیل نمودند. ‏یافته‎ ‎های ‏حاصل‎ ...  بیشتر

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت‌بدنی، کارشناسان گردشگری و راهنماهای تورهای گردشگری بودد که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 49 سؤالی ...  بیشتر

طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 79-90

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران بر اساس جدیدترین مدل ویژگی-های شغل (JCM) است. تعداد 122 نفر از مربیان لیگ برتر و دسته اول فوتبال به پرسشنامه 7- ارزشی لیکرت ویژگی های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که به ترتیب ویژگی های شغلی تنوع مهارت (66/0)، بازخورد از شغل (63/0)، استقلال ...  بیشتر

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 35-48

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان بود. جامعة آماری پژوهش تمامی سرمربیان و مربیان (72نفر) و بازیکنان ایرانی (277نفر) شاغل در دهمین دورة لیگ برتر فوتبال ایران (90-1389) بودند. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت 70 سرمربی و مربی، ...  بیشتر