با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 51-60

چکیده
  هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– ...  بیشتر

بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده­است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تربیت‌بدنی تشکیل می­دادند که در نهایت 151 نفر (دانشجویان دختر و پسر) به صورت تصادفی از 5 دانشگاه به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌‌آوری اطلاعات استفاده ...  بیشتر

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی را انتخاب کردند. جامعه آماری پژوهش شامل 230  تن از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایی ورزش کشور  بودکه در زمینه ...  بیشتر