با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
مطالعه کیفی پیامدهای مثبت بکارگیری بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمدحسن فردوسی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9887

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه کیفی پیامدهای مثبت بکارگیری بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی ...  بیشتر

تاثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی (مورد مطالعه:مجموعه ورزشی انقلاب)

زهرا فراهانی؛ سید رضا سیدجوادین

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 50-58

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.61397.3590

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان باشگاه انقلاب به تعداد 1000 نفر می‌باشند که دارای کارت عضویت این باشگاه بوده و به طور پیوسته از خدمات این ...  بیشتر

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.27517.2248

چکیده
  هدف پژوهش، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی برای فدراسیون ورزش‌های همگانی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مطالعات راهبردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، شامل اعضای هیأت رئیسه ،رؤسای کمیته‌ها، هیأت‌های استانی، انجمن‌ها و شورای راهبردی فدراسیون ورزش‌ همگانی، پژوهشگر و یک صاحب‌نظر استراتژیست مدیریت ورزشی و بازاریابی به تعداد ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‌کنندگان ورزشی

علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی فراهانی؛ همیلا تکلی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‏کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشکده‏ها و گروه‏های تربیت‌بدنی دانشگاه‏های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به‏دست آمد. ...  بیشتر

ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال‌های 1392 -1379

سید اسفندیار موسوی؛ مجید جلالی فراهانی؛ کیوان مرادیان

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال‌های 1392 -1379 است. روش پژوهش این تحقیق تحلیل استنادی می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات حوزه بازاریابی ورزشی در 10 نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی در طی 13 سال و نمونه آماری برابر جامعه است. ...  بیشتر

ارائه مدلی از تاثیر تلاش‌های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ ‌های هواداران

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 101-108

چکیده
  هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه مدلی از تاثیر تلاش‌های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های هواداران باشگاه‌ پرسپولیس تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه هوادارن یکی از بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس در فصل 95-94 لیگ برتر فوتبال که بلیط تهیه کرده و ...  بیشتر

بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-78

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش ...  بیشتر