با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم‌گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8956

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر تصمیم گیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد 292 تن ...  بیشتر

تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7101

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP بود. این تحقیق به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را صاحب‌نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه‌گیری نظری و به صورت هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ‌ساختار ...  بیشتر

تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 95-105

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5848

چکیده
  برنامه‏های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه‏ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‏های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه‏گیری تمام شمار استفاده شد و داده‏ها از طریق پاسخگویی ...  بیشتر

ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور

نیلوفر خندان؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 83-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف‌کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه ...  بیشتر

بررسی تیتر روزنامه‌های ورزشی از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی: مطالعه موردی مسابقات تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان

علی کریمی فیروزجایی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 21-32

چکیده
  رسانه‏ها وسایل ارتباط جمعی مهمی هستند که نقش ممتاز و بسزایی در سامان‏دهی افکار عمومی دارند. روزنامه یکی از رسانه‏های موثر است که به دلیل داشتن مخاطب از سطوح مختلف جامعه، نقش خود را در تأثیرگذاری بر فرهنگ و جامعه حفظ نموده است. تیتر روزنامه به دلیل‏ ارائه‏ تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه‏بندی آن، برداشتی را ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 21-34

چکیده
  مروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال بر اساس تحلیل SWOT است. روش تحقیق بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، ...  بیشتر

عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی

رضا شیخی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 89-95

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسش‌نامه ...  بیشتر

ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس (مطالعه موردی استان مازندران)

طاهره ابراهیمی پور؛ سعید امیرنژاد؛ سیدعماد حسینی؛ مازیار کلاشی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 77-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران می باشد. روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس می-باشند که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه ...  بیشتر

مدل‌سازی ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار(FBBE) باشگاه‌های فوتبال ایران

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ محمد رسول خدادادی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 51-64

چکیده
  هدف این پژوهش عوامل مؤثر بر وفاداری به ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری هواداران باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری 880 نفر از این جامعه که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای ...  بیشتر

طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 79-90

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران بر اساس جدیدترین مدل ویژگی-های شغل (JCM) است. تعداد 122 نفر از مربیان لیگ برتر و دسته اول فوتبال به پرسشنامه 7- ارزشی لیکرت ویژگی های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که به ترتیب ویژگی های شغلی تنوع مهارت (66/0)، بازخورد از شغل (63/0)، استقلال ...  بیشتر

تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 19-26

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای بود. به همین منظور پرسشنامه 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته و 23 گویه ای ادراک محیطی به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل ...  بیشتر