با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

حمید سارانی؛ علیرضا الهی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 55-63

چکیده
  در دو دهه اخیر، علاقمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین سرفصل ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. بدین منظور این پژوهش با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو) به عنوان ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات ادراک شده تماشاگران طراحی ...  بیشتر

استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک: سنجش روایی و پایایی

احمد محمودی؛ جلیل یونسی؛ محمد حسن متقی شهری؛ جواد شهلائی باقری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 57-71

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) نسخه فارسی پرسشنامه رضایت‌مندی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران تشکیل می‌دادند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مراکز را دارا بودند (100000=N). با استفاده از جدول مورگان، 417 نفر از مشتریان که حائز شرایط لازم بودند، با استفاده ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 75-86

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه اهداف پیشرفته در ورزش بود. جامعۀ آماری پـژوهش را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) تشکیل دادند که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 12 سؤالی اهداف پیشرفته (ریو و همکاران، 2012) بود که دارای 4 مؤلفه ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی فرم فارسی پرسش‌نامهSLEQ از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

سردار محمدی؛ محمد ویسی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  نگرش معلمان نسبت به محیط مدرسه می­تواند اطلاعات فراوانی را در مورد شرایط محیط مدرسه فراهم آورده و این اطلاعات می­توانند در جهت ارتقائ عملکرد سازمان آموزش و پرورش یک جامعه مورد استفاده قرار گیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه سطح محیط مدرسه(SLEQ)از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در استان کردستان می­باشد. تعداد معلمان ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

حسن پورسلطانی زرندی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-84

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهر مشهد به تعداد نامحدود تشکیل دادند. با به کارگیری از فرمول کوکران نمونۀ آماری برابر با 382 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه وفاداری لی (2008) که مشتمل ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه‌های رفتار تماشاگران در ورزش

رامین ایرجی نقندر؛ محمود گودرزی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 103-114

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه موانع و انگیزه­های رفتار تماشاگران در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را تماشاگران تیم­های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد هفتاد و ششم (100000=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 384 نفر برآورد شد. ابـزار اندازه­گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 89 سؤالی رفتار تماشاگران ...  بیشتر