با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

آموزش ورزش
مدل یابی معادلات ساختاری اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر

حمیدرضا ملک نیا؛ اسفندیار خسروی زاده؛ جمشید همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61111.3577

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش آمیخته و از نوع پژوهش های مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون فوتبال، صاحب نظران ،اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران باشگاه های فوتبال تشکیل دادند(N=384) که بر اساس جدول مورگان به روش نمونه ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
شناسایی استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران تیم ملی فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ bradley J. baker

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65379.3705

چکیده
  مفهوم استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی، حوزه جدیدی در ادیبات مدیریت و روان‌شناسی ورزشی است که به تازگی علاقه محققان رفتار مصرف‌کننده ورزشی را به‌خود جلب کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف استراتژی‌های مقابله‎ای هواداران تیم ملی فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی

معصومه دهکردیان نژاد؛ زهرا نوبخت رمضانی؛ فریبا محمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66536.3736

چکیده
  توانمندسازی مدیران ورزشی زن بر عملکرد سازمان های ورزشی موثر است. هدف از این پژوهش تدوین الگوی مفهومی توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید و...) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد و...) مرتبط به موضوع پژوهش بودند. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر ...  بیشتر

آموزش ورزش
تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق

ضرغام حیدر عیسی؛ فاطمه عبدوی؛ محمد رسول خدادادی؛ عبدالزهرا حمیدی محیسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.68015.3772

چکیده
  هدف از پژوهش تبیین تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بود؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل مربیان والیبال بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شدند و از این تعداد تعداد 383 ...  بیشتر

آموزش ورزش
تحلیل نقش عوامل اجتماعی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی

امیر منتظری؛ سمیرا فیضی؛ امین رشید لمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65348.3718

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش عوامل اجتماعی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. حجم نمونه پژوهش، با توجه به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس تعداد گویه‌های ابزار پژوهش تعیین شد. لذا با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

پیشرانه های مدل معماری منابع انسانی در مدیریت داوطلبان رویدادهای ورزش دانشگاهی

مهدیه سراجی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ میرعلی سید نقوی؛ غلامرضا شعبانی بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.62940.3639

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشرانه‌های مدل معماری منابع انسانی در مدیریت داوطلبان رویدادهای ورزش دانشگاهی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی می‌باشد که در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی، داوطلبی و ورزش دانشگاهی ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
تدوین الگوی درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی

عسگر عبدالهی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.67650.3765

چکیده
  این پژوهش به تدوین الگوی درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی پرداخته است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و از نظر استراتژی پژوهش از نوع داده بنیاد با رویکرود استراوس و کوربین بود. در این پژوهش مصاحبه‌شوندگان از بین اساتید دانشگاهی و متخصصان و فعالان در زمینه ورزش دانشگاهی ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم

کیوان شعبانی مقدم؛ آزاد بشارتی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66942.3748

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی، به‌لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران ارشد اداره‌کل ورزش‌وجوانان، مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران اتاق‌بازرگانی، مدیران‌کل ...  بیشتر

طراحی مدل بهبود سازوکار کسب‌وکارهای نوپای ورزشی

فاطمه Fatemeh؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.60616.3561

چکیده
  سرعت بالای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپای ورزشی باعث شده است که تولید دانش درباره آن‌ها به همان سرعت رشد نکند و این امر نیز در برخی موارد منجر به شکست کسب‌وکارها شده است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق، طراحی مدل بهبود سازوکارهای کسب‌وکارهای نوپای ورزشی بود. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی محرک‌های مؤثر بر احساسات و نیاز‌های عاطفی استفاده‌کنندگان از اماکن ورزشی استان یزد بر اساس رویکرد مهندسی کانسی

سید حبیب اله میرغفوری؛ مهران ضیائیان؛ پوریا مالکی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.62398.3630

چکیده
  مهندسی کانسی یکی از موفق‌ترین روش‌ها به منظور شناخت احساسات و نیازهای مشتریان شناخته شده است. این پژوهش سعی دارد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر احساسات و نیاز‌های عاطفی استفاده‌کنندگان از سالن‌های ورزشی استان یزد بر اساس رویکرد مهندسی کانسی و ارتباط میان آن‌ها، این نیاز‌ها را مورد شناسایی قرار داده و در طراحی خدمات ارائه شده از ...  بیشتر