تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات

سجاد جابری؛ مهدی بارانی؛ محمد کشتی دار؛ مهدی طالب پور؛ کیانوش شجیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8968

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی‌ها و قابلیت‌های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می‌پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق ...  بیشتر

سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی

احمد فلاحی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ امین پورنقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9414

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می‌باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از ...  بیشتر

شناسایی و تبین راهکارهای تنوع بخشی خدمات مدارس فوتبال با هدف ارتقاء تصویر برند

رضا اسماعیلی زین آباد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65036.3694

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبین راهکارهای تنوع بخشی خدمات مدارس فوتبال با هدف ارتقای تصویر برند انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو قسمت است، الف)جامعه آماری بخش کیفی و ب)جامعه آماری بخش کمی . با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری شیوه نمونه گیری هدفمند برای خبرگان و غیراحتمالی و در دسترس برای مراجعان به مدارس فوتبال شهر مشهد.در ...  بیشتر

. تعیین سبک رهبری مدیران میانی ورزش در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی مدیران عملیاتی

سید حمید سجادی هزاوه؛ منوچهر هوشیار؛ زهرا حاجی انزهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57652.3461

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال تعیین سبک رهبری مدیران میانی ورزش در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی مدیران عملیاتی است. مطالعه اخیر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر استراتژی از نوع پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین، داده های لازم از طریق پیمایش و به صورت میدانی گردآوری شد. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی عملیاتی آموزش و پرورش ...  بیشتر

اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از تئوری داده بنیاد

مهدی عباسیان؛ سید حسین مرعشیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57408.3453

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری 14نفر که شامل اساتید مدیریت ورزشی (8نفر)، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی (4نفر) و اساتید گروه بازاریابی (2نفر) ...  بیشتر

تحلیل عوامل اجتماعی موثر در گرایش زنان به عضویت در تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات

مسعود نادریان؛ الهام اخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.60153.3543

چکیده
  فرهنگ جسمانی، جهت‌گیری سلامتی و فعالیت‌هایی مانند دویدن آهسته، قدم زدن، دوچرخه سواری در حوزه ورزش‌های تفریحی و مشارکت و عضویت در تیم‌های ورزشی در حوزه ورزش‌های قهرمانی می بایست به صورت راهبـرد فرهنگـی در بین همه اقشــار جامعه به ویژه زنان نهادینه شود. هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش دانشجویان دختر به عضویت ...  بیشتر

طراحی الگوی فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی

لعیا هاتفی افشار؛ میرحسن سیدعامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.58784.3495

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف، طراحی الگوی فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی، مدیران اجرائی، کارشناسان ورزش اداره کل وزارت ورزش و جوانان، رؤسا و کارشناسان هیئت ها و کلیه برگزارکنندگان سابق و فعلی رویدادهای ورزشی در استان آذربایجان غربی در رشته‌های مختلف ورزشی تشکیل ...  بیشتر

آموزش ورزش
نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی

مهدی یوسفی صادقلو؛ زهرا منتظری؛ آتنا نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64250.3667

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب‌هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد ...  بیشتر

پیش بینی رفتار پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

حمیده شکاری؛ حیدر حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.62873.3636

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رفتار پرسه زنی اینترنتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت پیمایش اجرا شد. نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای کسب داده درخصوص متغیر وابسته پژوهش یعنی رفتار پرسه‌زنی اینترنتی از مقیاس استودارت ...  بیشتر

طراحی مدل کیفی شتابگیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سمت دانشگاه‌های نسل چهار

مهریه پناهی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61517.3597

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی به سمت دانشگاه های نسل چهار براساس مدل استراوس و کوربین بود. روش پژوهش کیفی و برخاسته از داده ها (مطالعه مقالات و اسناد و مدارک و مصاحبه هدفمند به روش گلوله برفی ) و استفاده از روش دلفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش اساتید مدیریت ورزشی، دارای سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی ...  بیشتر

آموزش ورزش
مدل یابی معادلات ساختاری اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر

حمیدرضا ملک نیا؛ اسفندیار خسروی زاده؛ جمشید همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61111.3577

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش آمیخته و از نوع پژوهش های مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون فوتبال، صاحب نظران ،اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران باشگاه های فوتبال تشکیل دادند(N=384) که بر اساس جدول مورگان به روش نمونه ...  بیشتر