با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

سارا خالقی بابایی؛ لقمان کشاورز

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 11-25

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5085

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین الگوی پیاده سازی استراتژی‌های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است که در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می‌گیرد. از مصاحبه های اکتشافی گروه های کانونی و روش مطالعات دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شد و از کدگذاری و مقوله بندی و استقرای ...  بیشتر

رابطه هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان

لیلا قربانی؛ معصومه حسینی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5086

چکیده
  هدف تحقیق بررسی رابطه بین هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حرفه ای فوتسال حاضر در لیگ دسته برتر، دسته یک و حضور مداوم به مدت یکسال در تمرینات تیم استان هرمزگان تشکیل دادند. جامعه آماری 87 نفرمی باشد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ سجاد مومنی پیری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 35-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5087

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل‌کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به‌ عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه‌مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد ...  بیشتر

رویکردی نوین در طراحی پرسش نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

مجتبی ظریفی؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رضا شیخ

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکردی نوین در طراحی پرسش‌نامة ارزیابی‌عملکرد منابع‌انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعة ‌آماری این مطالعه را کلیة منابع‌انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (840= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 260 نفر به عنوان نمونه در ...  بیشتر

تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 57-67

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5090

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل عوامل اثرگذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود. جامعه‌ آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی به پرسش نامه بازبینی شده بوژمهرانی و رضوی (۱۳۹۳) با مقیاس پنج ...  بیشتر

نقش هوش هیجانی و درک احساسات محیط کار بر رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی (با رویکرد بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کننده)

شهرام نظری؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 69-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5109

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر هوش هیجانی و احساسات محیط کار بر رضایتمندی مصرف کنندگان ورزش همگانی در ایران است . 384 ورزشکار (220زن و 164مرد ) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامة های سنجش هوش هیجانی (براکت و همکاران، 2006) دارای 19 گزاره و پنج خرده مقیاس، ...  بیشتر

نقش ارزش‌های مصرفی فایده و لذت گرایانه در قصد خرید کفش‌های ورزشی از دیدگاه دانشجویان

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5435

چکیده
  ارزش‌های مصرفی به عنوان فاکتورهای مهم پیش‌بینی‌کننده در رفتار مصرف‌کننده مورد توجه قرار می‌گیرند. به همین جهت هدف از این پژوهش، بررسی نقش دو ارزش غالب مصرفی فایده‌گرایانه و لذت-گریانه در قصد خرید برندهای جهانی کفش‌های ورزشی در بازار دانشجویان است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه کردستان و نمونه آماری تعداد 373 نفر که به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

شناسایی و تدوین الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

طاهره خنجری؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 89-98

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5436

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران( استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، لرستان ، کردستان) و روش نمونه ...  بیشتر

بررسی موقعیت مکانی ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

امید اقتداری بروجنی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمید گنجائیان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 99-109

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5437

چکیده
  اماکن ورزشی فرصت‌های مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه ایجاد می‌کنند؛ اما درصورتی که این اماکن بدون توجه به اصول مکان‌یابی احداث شوند، علاوه بر هزینه زیاد، نمی‌توانند موردتوجه مردم قرار گیرند. بر این اساس درتحقیق حاضر به بررسی وضعیت مکانی ورزشگاه‌های لیگ برتری پرداخته شده است. ابزارهای گردآوری ...  بیشتر

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ لیلا آسایش

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.36642.2558

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره­کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می‌باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره­کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر