با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران

لیلا ایزدپرست؛ محمدرضا اسماعیلی؛ جاسم منوچهری

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 11-20

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.43284.2832

چکیده
  هدف تحقیق بررسی نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران بود. تحقیق حاضر جزو تحقیق‌های توصیفی ـ همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه ناشران، فروشندگان و خریداران کتاب های ورزشی بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانکن (2005) و رفتار مصرف‌کننده لرمن (2006) بود. روایی صوری ...  بیشتر

طراحی الگوی مسیر ورزشی و گذر شغلی در کشتی‌گیران حرفه‌‌ای

رحیم رمضانی نژاد؛ علی اشکانی؛ حمیدرضا گوهر رستمی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.36621.2556

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گذار از مسیر شغلی - ورزشی در بین کشتی‌گیران مطرح بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل صاحب نظران در حوزه موضوعی پژوهش بود. نمونه آماری از بین پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران مطرح در ورزش کشتی به صورت نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی ...  بیشتر

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی

رسول نظری؛ محمد علی قره؛ شیوا اسداللهی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5706

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه‌ی ...  بیشتر

تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 47-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5707

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 95 می‌باشد که به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) هستند. به ازای هر پارامتر آزاد 5 نفر منظور ...  بیشتر

کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا)

داود مودی؛ مهدی طالب پور

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 57-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39883.2693

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک )تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق برحسب نحوة گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 48 نفر از مدیران استخرهای شنای استان خراسان جنوبی بودند.. ابزار پژوهش براساس ...  بیشتر

ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی شهر تهران بر اساس مدل AHA و SWOT

معصومه حسینی؛ لیلا قربانی قهفرخی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 67-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38686.2652

چکیده
  ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی شهر تهران بر اساس مدل AHA و SWOTچکیدههدف پژوهش حاضر ارزیابی بازاریابی کالاهای ورزشی در شهر تهران بر اساس مدل SWOT وارائه و تدوین راهبردهای مناسب بازاریابی کالاهای ورزشی برای بخش بازاریابی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، از بین کلیه فروشندگان، بازاریابان و مدیران باشگاه ...  بیشتر

پیامدهای اجتماعی حضور و موفقیت زنان محجبه مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی: مطالعه کیفی

منا فرزادفر؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39080.2662

چکیده
  رای ایجاد فرهنگ حجاب و پو شش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد نسبت به این موضوع را محکم کنیم و این، یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق. بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثر بخش نخواهد بود.هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای اجتماعی حضور زنان محجبه مسلمان در رویدادهای ورزشی ...  بیشتر

طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 87-98

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.37234.2582

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. نمونه آماری تحقیق حاضر را تمامی هیئت‌های ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری‌های مراکز استان‌ها تشکیل می‌دادند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت که با توجه به تعداد فراوان اعضای هیئت‌های ورزشی و ورزش شهرداری‌ها تعداد 385 نفر ...  بیشتر

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38755.2656

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می‌تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ...  بیشتر

تدوین مناظر و نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با رویکرد کارت امتیازی متوازن ودیمتل

علیرضا صفر علیزاده؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، صفحه 109-120

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.42360.2782

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین مناظر و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته وبه روش کمی وکیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی ۹۰ نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که ۷۳ ...  بیشتر