با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

شهرام نظری؛ نشمین صمدی؛ بهزاد دیوکان

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 11-20

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.37987.2616

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف­کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی همبستگی می­باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396  بودند. در این ...  بیشتر

پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری

بهزاد بهزادنیا؛ محمد کشتی دار

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.37426.2591

چکیده
  اهمیت‏های پژوهشی زیادی در زمینۀ بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهای مربی را در میل به انجام فعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجی‏گر نیازهای اساسی روان‏شناختی، از دیدگاه نظریه خود-تعیین‏گری بررسی کرد. 120 دانشجوی دختر و پسر که واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند ...  بیشتر

عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش ایران مطالعه موردی: باشگاه‌های خصوصی

ابوالفضل فراهانی

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5536

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی ورزش در باشگاه‌های ورزشی خصوصی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش آمیخته نوع اول (کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی از تکنیک AHP بهره گرفته شده است. جامعه ...  بیشتر

طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران براساس ابعاد برند خدمات

افسانه شریفی؛ محمد علی اصلانخانی؛ فرشاد تجاری؛ علی اصغر درودیان

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38027.2618

چکیده
  رند نمادین‌ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش به­خصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه‌های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعۀ آماری پژوهش را ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب وکار ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه

حسین ذبیحی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 55-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38511.2645

چکیده
  پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب­وکار  ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه‏ها، فروشگاه‏های ورزشی و تولیدی‏های لوازم ورزشی در سطح کشور به تعداد 11780 مورد بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ...  بیشتر

تأثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل)

نسرین عزیزیان کهن

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 65-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39877.2694

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‏ای آوای سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و  به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (201 نفر) بود که براساس جدول مورگان و با ...  بیشتر

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.27517.2248

چکیده
  هدف پژوهش، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی برای فدراسیون ورزش‌های همگانی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مطالعات راهبردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، شامل اعضای هیأت رئیسه ،رؤسای کمیته‌ها، هیأت‌های استانی، انجمن‌ها و شورای راهبردی فدراسیون ورزش‌ همگانی، پژوهشگر و یک صاحب‌نظر استراتژیست مدیریت ورزشی و بازاریابی به تعداد ...  بیشتر

تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه‌های دولتی کشور

عباس سبحانی؛ کبریا اقبالی؛ مریم علیشاهی؛ هانیه منصوری

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.22263.2042

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیأت‌علمی، مدیران و کارشناسان فوق‌برنامه شاغل دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشند که برای نمونه آماری 80 نفر از این اعضا شاغل در 7 دانشگاه دولتی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ...  بیشتر

مطالعۀ برنامه‌ ترویج ورزش و فعالیت‌بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

زهرا صفاری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 97-111

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39575.2679

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعۀ برنامه‏های ترویج ورزش و فعالیت‏بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی و ارائه یک مقیاس ارزیابی بود. جامعة آماری تحقیق شامل کلیۀ دانش‏آموزان دختر و پسر دورة دوم ابتدایی مدارس دولتی مناطق 19 گانۀ شهر تهران بودند که داده‏ها از نمونه‏ای متشکل از 1140 دانش‏آموز با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای ...  بیشتر

مدل سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعۀ پایدار اماکن ورزشی بر محیط شهری

محمدرسول خدادادی؛ فاطمه عبدوی؛ سجاد پاشایی

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 113-125

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.36032.2534

چکیده
  هدف از انجام پژوهش، مدل‏سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعه پایدار اماکن ورزشی (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) بر محیط شهری بود. جامعۀ آماری پژوهش را 650 نفر از ساکنان اطراف ورزشگاه تختی، نیروهای انتظامی، نیروهای شهرداری مستقر در اطراف ورزشگاه و مسئولین ورزشگاه تشکیل داده‏اند. حجم نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر