با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل بهبود سازوکار کسب‌وکارهای نوپای ورزشی

فاطمه Fatemeh؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.60616.3561

چکیده
  سرعت بالای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپای ورزشی باعث شده است که تولید دانش درباره آن‌ها به همان سرعت رشد نکند و این امر نیز در برخی موارد منجر به شکست کسب‌وکارها شده است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق، طراحی مدل بهبود سازوکارهای کسب‌وکارهای نوپای ورزشی بود. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سلامت و سواد بدنی ادراک شده در دانش آموزان ایران

غلامرضا اناری؛ حمید قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.53433.3294

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سلامت و سواد بدنی ادراک شده در دانش آموزان ایران با ارائه الگوی کاربردی بود. در این تحقیق از روش پیمایش کمی و مدلیابی معادله ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان 11 تا 19 ساله کل کشور بود که با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت‎علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حمید قاسمی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ منوچهر ططری؛ زینب امرایی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 51-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضاء هیأت‏ علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت ‎علمی) بود. ابزار اندازه‎گیری، پرسشنامه‎های ‏استاندارد مهارت‎های ‎ارتباطی بارتون‎جی (1990) و اثربخشی سازمانی ...  بیشتر

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 51-60

چکیده
  هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– ...  بیشتر

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ سیده فریده هادوی؛ منوچهر ططری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 65-74

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیأت علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده ...  بیشتر

نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA

اسماعیل دولت یاری؛ حسین پور سلطانی زرندی؛ حمید قاسمی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 107-122

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA ‌است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی که به شکل میدانی به اجرا در آمده و جامعة آماری آن را همة تکواندو‌کاران پسر شهرستان زنجان(12- 18 سال) در سال 93 تشکیل می‌دادند که تعداد آن‌ها 360 نفر بود. حجم نمونه آن نیز طبق جدول مورگان 186 نفر ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

محمد علیمردانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-35

چکیده
  هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار ...  بیشتر

وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته‌های ورزشی در شبکه‌های سیما ازدیدگاه متخصصان رسانه‌ای کشور

حمید قاسمی؛ عبدالله کرمی؛ فرشاد صادقی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 43-54

چکیده
  در این تحقیق از میان محورهای سه‌گانه مطالعات تلویزیونی یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید (سطح سازمانی)، منظر سوم مورد تأکید قرار گرفته است و با بررسی نظام تولید برنامه‌های ورزشی در شبکه‌های سیما، تلاش شده تا معیارها و عوامل اثرگذار و مداخله‌گر به‌عنوان بخشی از نظام تولید تبیین گردد. زمینه این بررسی تئوری‌های مخاطب‌محور ...  بیشتر

تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

حمید قاسمی؛ مهوش نوربخش؛ اسماعیل سعدی پور؛ فاطمه صدیقی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 39-48

چکیده
  هدف تحقیق تحلیل محتوای  برنامه  تلویزیونی ورزشی نود در سال 88-87 بود. جامعه آماری این تحقیق  عبارت از برنامه های نود پخش شده در یک دوره کامل سوپرلیگ از مرداد ماه 87 تا خرداد 88 می باشد.  نمونه گیری به طور هدفمند و از نیم فصل یا شش ماه دوم پخش برنامه بود. با تهیه برگه و دستورالعمل کد گذاری و تعاریف عملیاتی از مقوله ها  با سه واحد، ...  بیشتر