با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی (مورد مطالعه:مجموعه ورزشی انقلاب)

زهرا فراهانی؛ سید رضا سیدجوادین

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 50-58

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.61397.3590

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب‌و‌کارهای ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان باشگاه انقلاب به تعداد 1000 نفر می‌باشند که دارای کارت عضویت این باشگاه بوده و به طور پیوسته از خدمات این ...  بیشتر

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش

زهرا بزرگ زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 107-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8707

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه‌ی بازاریابی ورزشی و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. ...  بیشتر

پتانسیل رقابتی کالاهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب

رقیه سرلاب؛ سعید راسخی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53820.3311

چکیده
  در طی دهه‌های اخیر صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع نوین، در اقتصاد بین-المللی نقش مولدی ایفا نموده و برای سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی بیش از پیش برای هر کشوری تأثیرگذار بوده است. مزیت نسبی کالاهای ورزشی از موارد مذکور در این زمینه به شمار می‌رود. برای تعیین مهم‌ترین شرکای تجاری ایران از سهم تجاری کشورها در زمینه کالاهای ورزشی در ...  بیشتر

ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7093

چکیده
  چکیدهپزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه‌های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای با موضوع رقابت‌پذیری) ...  بیشتر

طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5846

چکیده
  سازمان‏ها به‏منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر با سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان‏پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه‏های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، ...  بیشتر

بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافت حداقل مربعات کاملا اصلاح شده

محمدرسول خدادادی؛ مریم فریدفتحی؛ سارا معصوم زاده

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 23-32

چکیده
  تجارت ابزاری مهم برای کشورها به شمار می‌رود تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دو جانبه ایران با شرکای عمده تجاری در صنعت ورزش و  پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم می‌باشد. به منظور انجام بررسی از روش FM-OLS استفاده شده ‌است. کشورهادر دو گروه انتخاب شده است؛ برای گروه اول؛ ...  بیشتر

موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 73-82

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ موانع درون ‌بخشی‌ رقابت‌پذیری کالاهای ‌داخلی در مقایسه با نمونه‌های ‌خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا‌ گردید.‌ روش اجرای این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و مدیریت ‌صنعتی بررسی ...  بیشتر