با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی

معصومه قلعه نویی؛ علی‌محمد صفانیا؛ رضا نیک‌بخش؛ حمیدرضا طلایی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 49-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9935

چکیده
  در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتریگرایی، تجارت با هم پیوندی ناگسستنی دارند، بازاریابی الکترونیکی به‌عنوان عنصری از تجارت و کسب و کارهای موجود، نقش محوری در حفظ و بقاء کسب و کارها از طریق جذب و حفظ مشتریان، شناساندن و معرفی محصولات و ایجاد انگیزه برای احساس نیاز به خرید ایفا می‌کند،  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر ...  بیشتر

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش

زهرا بزرگ زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 107-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8707

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه‌ی بازاریابی ورزشی و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. ...  بیشتر

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور

ام البنین ازمشا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ شیوا آزادفدا

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8537

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه‌گیری شد (17 نفر و 72 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه ...  بیشتر

مدل توسعه کسب‌وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک

شهروز کیهان؛ رضا نیک بخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53180.3283

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب‌وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه‌گیری اقدام شد و با 24 ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر دورودیان؛ علی محمد صفانیا

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7385

چکیده
  یکی از شرایط لازم و ضروری برای تحقق رشد و توسعه فضاهای ورزشی تعیین و شناخت عوامل و مشکلات پیش رو این فضاها و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن می باشد. یکی از مواردی که می تواند تأثیر زیادی بر توسعة فضای ورزشی داشته باشد، مسائل اقتصادی است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. نمونه ...  بیشتر

آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره‌وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی

زهره طالبی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 87-97

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6812

چکیده
  در این پژوهش هدف آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی بود. جامعه آماری پژوهش 409 نفر ورزشکار بودند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ (برای تعیین پایایی مؤلفه های پرسش نامه)، KMO و کرویت ...  بیشتر

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 99-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38755.2656

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می‌تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ...  بیشتر

رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 19-26

چکیده
  هدف بررسی رابطه ی مولفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق 14 فدراسیون منتخب ورزشی که 112 نفر از مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ برابر با 81% محاسبه شد. متغیر x1 ورودی اول شامل مؤلفه منابع ...  بیشتر

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین ضریب نفوذ سازمان‌های ورزشی کارا در عملکرد سازمان‌های ورزشی ناکارا

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 33-41

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین فدراسیون‌های مرجع برای الگوبرداری فدراسیون‌های ورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر سازمان کارا تأثیر خاص خود را بر عملکرد سایر سازمان­ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع برای بهره­مندی از الگو‌های مدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح می­باشد. در این تحقیق چهارده فدراسیون ورزشی منتخب ایران که از نظر اینکه جزء ...  بیشتر