با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تحولات جایگاه نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در مواجهه با چالش های جهانی سازی در ابعاد ارزشی و اقتصادی

محمود اسماعیلی گرد مهین؛ سید محمد هاشمی؛ خیرالله پروین

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64046.3664

چکیده
  ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و ...  بیشتر

طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای جامع دولتی کشور

زهره تقوی؛ کوروش قهرمانی تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 37-47

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8962

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده‌های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع ...  بیشتر

واکاوی نقش عوامل زمینه‌ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه‌های ایران

امین رشید لمیر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 101-113

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53629.3304

چکیده
  علی‌رغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهای ناشی از بی‌تحرکی، براساس شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از برنامه‌های ورزشی دانشگاه‌ها استقبال می‌کنند، لذا هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل زمینه‌ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه‌های ایران بود. روش انجام پژوهش کیفی بود. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر ...  بیشتر

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

لقمان کشاورز؛ مریم میراحمدی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6807

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور ...  بیشتر

مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

ام هانی دوانی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 41-50

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار ...  بیشتر

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 109-115

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش همه 110 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 87 نفر به صورت تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 91-106

چکیده
  هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

رضا فرجی؛ رضا صادقی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسۀ ای می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دبیران تربیت بدنی سطح شهر تبریز تشکیل می دادند که تعداد آن ها برابر با650نفر می باشد. بر اساس جدول کرجسای و مورگان حجم نمونه ...  بیشتر

تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 127-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته ...  بیشتر

بررسی دلایل و انگیزه های حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی، از دیدگاه اساتید

مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-62

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه ها، دلایل و تاثیر حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی بود. این پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) بود که به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 89-1388 بودند که تعداد ...  بیشتر