با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی

حمید رضا امینی کمیجانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمود گودرزی؛ لیلا قربانی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8534

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی است. برای این منظور هشت سند توسعه‌ای که در حال حاضر معتبر هستند به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به روش اسنادی جمع‌اوری و به صورت کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گردشگری، گردشگری ورزشی و معانی نزدیک ...  بیشتر

ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری

محمد علی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.47135.2992

چکیده
  اگرچه گردشگری ورزشی در کشور ما به عنوان یک صنعت در حال تکامل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما پژوهش ها در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد، همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر ورزشی که ایران ...  بیشتر

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.49137.3069

چکیده
  برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص‌ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به‌وسیله آن شاخص‌ها، ارزیابی دقیق‌تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه‌شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته ...  بیشتر

توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر مناطق پنهان

لیلا مرتضایی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6806

چکیده
  گردشگری ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته‌ی صنعت گردشگری است. هدف از این تحقیق طراحی مدل توسعه‌ی گردشگری ورزشی مناطق پنهان است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد ظاهرشونده(گلیزری)، در روش شناسی نظریه داده بنیاد، با 16 نفر خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، مصاحبه‌ی عمیق صورت گرفت. نتایج ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه‌های جمعی

زهرا اسدی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6429

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه‏های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به ...  بیشتر

تبیین فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی فرصت‏های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی شهرستان دزفول است. تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها از نوع آمیخته است و از طرح‌‌ تـحقیق‌ آمیخته بهم تنیده در این پژوهش استفاده شد.  برای دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‏‏های طبیعی ورزشی استان البرز

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 109-116

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6456

چکیده
  هدف تحقیق حاضر اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز، با تأکید بر جاذبه‏های طبیعی- ورزشی  می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری (75N=) و شامل سه گروه از کارشناسان ورزشی )40 (n= ،کارشناسان آژانس‏های مسافرتی (20n=) و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (15n=) استان البرز بود. جهت جمع‏آوری اطلاعات ...  بیشتر

اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 107-113

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی سهم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان و محققان بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری می­باشند. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بوده است. حجم تقریبی ...  بیشتر

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت‌بدنی، کارشناسان گردشگری و راهنماهای تورهای گردشگری بودد که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 49 سؤالی ...  بیشتر

نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 43-49

چکیده
  در روند پرشتاب جهانی، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و تمام سطوح فعالیت های انسانی را تحت سیطره خود قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان گردشگری و آژانس های مسافرتی فعال در زمینه تورهای ورزشی ...  بیشتر