با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.69743.3829

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و ...  بیشتر

آموزش ورزش
نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه (مطالعه موردی: استان تهران)

فرناز ترابی؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65980.3719

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه بود. روش انجام این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان (مدیران ورزش و غیره) جهت کشف عوامل نهادینه کردن و مدیران، متخصصان و کارشناسان جهت مشخص کردن وزن دهی عوامل و نمونه مردمی 1500 نفری جامعه در 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ...  بیشتر

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی

رضا نیکبخش؛ امیر دانا؛ مهدی عمادی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.64403.3675

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت آگاه به موضوع تحقیق تشکیل دادند و در بخش کمی؛ ...  بیشتر

آینده‌نگاری در ورزش همگانی: سناریوهای درآمدزایی پایدار

معصومه ربی بی؛ رسول نظری؛ سیده پرویز جلیلی کامجو

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 51-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8533

چکیده
  ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با پویایی و سلامت روان دارد و همچنین نقش پررنگی در توسعه سوادبهداشتی دارد و منجر به افزایش سلامتی در تمام سنین می‌گردد. اما علی‌رغم پیشرفت‌های بسیار، همچنان به دنبال راه‌حلی برای درآمدزایی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف آینده‎نگاری در ورزش‌حرفه‌ای ایران به کشف آینده‎های پیش‎روی ورزش همگانی وتدوین ...  بیشتر

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

پژمان فزونخواه؛ معصومه شهبازی؛ امیرحسین منظمی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8237

چکیده
  این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان انجام گرفت. پارادایم مورد استفاده در این تحقیق تفسیری با رویکرد کیفی بود که از استراتژی پدیدارشناسی با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای انجام آن استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد مربوط به فدراسیون ورزش همگانی و مصاحبه با 14 نفر از نخبگان ...  بیشتر

تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 11-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5843

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ...  بیشتر

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 93-103

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش، تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه‌ ی آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(90 نفر)، و نیز روسا و نواب رئیس هیات‌های ورزشی استان کرمانشاه(96 نفر) تشکیل داد. نمونه برابر با جامعه و به شیوه نمونه‌گیری تمام‌ ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 11-27

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصین و فعالین در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولین ورزش کشور و اساتید دانشگاهی ورزش که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارند تشکیل دادند که با روش ...  بیشتر

نیاز سنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی

فریبرز فتحی؛ محمد امین صیادی؛ میرحسن سید عامری

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 63-74

چکیده
  هدف این تحقیق نیاز سنجی شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه  که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند که بر اساس جدول مورگان 368 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آورى داده­ها، پرسشنامه­ى نیازسنجی شهروندان در زمینه ورزش­های ...  بیشتر

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 71-80

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های گروهی(تلویزیون، رادیو و روزنامه) در گرایش مردم  به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی در شهر بابلسر می باشد. روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ افرادی که به طور منظم و دائم در ایستگاه­های ورزش همگانی شهر بابلسر فعالیت می کردند، تشکیل می دادند که به طور تقریبی ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-72

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثردر گرایش مردم به ورزش همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان است. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان استان (61 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند ...  بیشتر

نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی

ایوب اسلامی؛ احمد محمودی؛ محمد خبیری؛ سید مهدی نجفیان رضوی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 89-104

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در 3 ماهه دوم (تابستان) سال 1392 در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل ...  بیشتر

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 67-78

چکیده
  نیروهای داوطلب یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در سازمانهای ورزشی خصوصاً سازمان های ورزش های تفریحی محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان در ورزش همگانی کشور بود. روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران فدراسیون ، هئیت ها و انجمن های ورزش همگانی،کارشناسان ورزش همگانی ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه های آینده

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 21-30

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز و استراتژی برنامه‌های آینده است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه‌ی آماری پژوهش 70 نفر است که شامل مدیران فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای کمیته‌ها و انجمن‌های فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای هیئت‌های استان‌ها و اعضای شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی ...  بیشتر