با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‎های غرب کشور با رضایتمندی دبیران

منوچهر ططری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق­کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‏های غرب کشور با رضایتمندی دبیران تربیت‏بدنی از دیدگاه دبیران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به شیوۀ پیمایشی انجام شد. نمونه آماری این پژوهش را 380 نفر (جامعه 4321 نفر) از معلمان تربیت‏بدنی که در مقاطع متوسطه اول و ...  بیشتر

بررسی تیتر روزنامه‌های ورزشی از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی: مطالعه موردی مسابقات تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان

علی کریمی فیروزجایی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 21-32

چکیده
  رسانه‏ها وسایل ارتباط جمعی مهمی هستند که نقش ممتاز و بسزایی در سامان‏دهی افکار عمومی دارند. روزنامه یکی از رسانه‏های موثر است که به دلیل داشتن مخاطب از سطوح مختلف جامعه، نقش خود را در تأثیرگذاری بر فرهنگ و جامعه حفظ نموده است. تیتر روزنامه به دلیل‏ ارائه‏ تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه‏بندی آن، برداشتی را ...  بیشتر

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین ضریب نفوذ سازمان‌های ورزشی کارا در عملکرد سازمان‌های ورزشی ناکارا

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 33-41

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین فدراسیون‌های مرجع برای الگوبرداری فدراسیون‌های ورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر سازمان کارا تأثیر خاص خود را بر عملکرد سایر سازمان­ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع برای بهره­مندی از الگو‌های مدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح می­باشد. در این تحقیق چهارده فدراسیون ورزشی منتخب ایران که از نظر اینکه جزء ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

لقمان کشاورز؛ حمزه دانشمندی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 53-62

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیأت علمی رشته‏های علوم ورزشی آشنا با ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی از نظرات 25 تن از متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک استفاده شد که نمونه‏ها ...  بیشتر

آزمون مدل ساختاری عملکرد مدیران باشگاه‌های ورزشی بر مبنای بازاریابی کارآفرینانه

آیه ریزوندی؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسماعیلی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 63-74

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد یررسی ارتباط علّی ماهیّت باشگاه و گرایش به کارآفرینی و بازار با عملکرد در مدیران باشگاه‏های ورزشی شهر تهران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل1280 نفر از کلیه آقایان و بانوان که در سال 1394 در شهر تهران مدیر باشگاه بودند، تشکیل شد. در این تحقیق ...  بیشتر

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 75-86

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می‌‌باشد. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعۀ هدف می‌باشد. جامعۀ برابر نمونۀ آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎرۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا  پایان سال 1394 به ...  بیشتر

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 87-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. ...  بیشتر

طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

شمس الدین رضایی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 101-116

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏های حرفه‌ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)[1] به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‏های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان ...  بیشتر

سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 117-126

چکیده
  دارا بودن بالاترین کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‏های همیشگی افراد بوده است که این کار تحقیقی نیز با همین هدف یعنی سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی افرادی که به نوعی در فرایند آموزش سازمان‏های استان مازندران قرار دارند و همچنین مقایسه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام گردیده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:سازمان ورزش و جوانان استان یزد)

محمود نادری بنی؛ رضا ابراهیم‌زاده پزشکی؛ مهدی ابولقاسمی؛ پوریا مالکی نژاد

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 127-139

چکیده
  سهم بسزای سازمان‌های دولتی در اشتغال و بودجه کشور موجب شده است موضوع کارآفرینی و به­طور خاص‌تر کارآفرینی سازمانی مورد توجه مدیران این سازمان‌ها قرار گیرد. سازمان ورزش و جوانان به­عنوان یکی از سازمان‌های راهبردی کشور می‌تواند با پیاده‌سازی این مفهوم قدم شگرفی در دستیابی به اهداف و مأموریت وجودی خود داشته باشد. هدف از اجرای ...  بیشتر