با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی ارتباط سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور با میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها

منوچهر ططری؛ احسان ططری؛ افشار هنرور

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 11-18

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور در میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه نهایی تحقیق 480 نفر از کارکنان باشگاه‌های خصوصی غرب کشور بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود ...  بیشتر

رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 19-26

چکیده
  هدف بررسی رابطه ی مولفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق 14 فدراسیون منتخب ورزشی که 112 نفر از مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ برابر با 81% محاسبه شد. متغیر x1 ورودی اول شامل مؤلفه منابع ...  بیشتر

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ. شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان آ. ش، مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرهای استان، رؤسای هیأت‌های ورزشی، مسئولان و مدیران ورزشی باشگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمینه ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه رشته دو و میدانی استان مرکزی و ارائه راهکار بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

عزت اله شاه منصوری؛ ایمان بالانژاد

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 39-46

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی و رتبه­بندی موانع توسعه رشته دو و میدانی در استان مرکزی و ارائه راهکار براساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای بود. جامعه و نمونۀ آماری100 نفر از کارشناسان بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسش­نامه محقق ساخته بود، برای شناسایی موانع و ارائه راهکارها از فرایند تحلیل شبکه‌ای و روش تاپسیس استفاده شد. برای روایی ...  بیشتر

مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب

ابوالفضل فراهانی؛ امین پورنقی؛ غدیر مهدوی کلیشمی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 47-60

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف تحقیق از دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیز در دسته تحقیقات کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده‌‍‌ها از طریق خلاصه، جمع‏بندی و تفسیر به شکل استنتاجی و از طریق تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی[1] ...  بیشتر

ارائۀ مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران

عصمت همتی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 61-71

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان ورزش شهرداری استان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به‏محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آماری (130n=) به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان

مونا گلنبی؛ معصومه حسینی؛ مرتضی رضایی صوفی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 72-82

چکیده
  فعالیت‏‌های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه‏‌ها از جایگاه ویژه­ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسئولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و ...  بیشتر

ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور

نیلوفر خندان؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 83-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف‌کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه ...  بیشتر

ارزیابی میزان رقابت و انحصار در بازی‌های المپیک بر مبنای شاخص تمرکز: 1996-2016

فرهاد خداداد کاشی؛ الهام کریم نیا

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 93-103

چکیده
  هدف محوری این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا در صحنه رقابت‌های المپیک تنها تعداد اندکی از کشور‌ها که در زمره قدرت‌های برتر اقتصادی هستند موفق بوده و در طی زمان از موقعیت انحصاری برخوردار بوده­اند. علاوه بر این سهم سایر کشورها در اخذ مدال و موفقیّت در پیکار‌های المپیک در طی زمان ارزیابی می‌شود. همان­گونه که ارزیابی میزان رقابت ...  بیشتر

اعتباریابی پرسش‌نامۀ عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیختۀ بازاریابی

احمد تاری وردی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ حسین کردلو

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، صفحه 105-112

چکیده
  دف از انجام این پژوهش، اعتباریابی پرسش­نامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در باشگاه­های ورزشی با رویکرد آمیخته بازاریابی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ مشتریان مرد باشگاه‏های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین (1500=N) تشکیل ‏دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 250 نفر برآورد گردید که به ...  بیشتر