با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‌کنندگان ورزشی

علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی فراهانی؛ همیلا تکلی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف‏کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری، کلیۀ دانشجویان دانشکده‏ها و گروه‏های تربیت‌بدنی دانشگاه‏های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به‏دست آمد. ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روش SWOT

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 21-34

چکیده
  مروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال بر اساس تحلیل SWOT است. روش تحقیق بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، ...  بیشتر

رابطه بین ویژگی‏های شغل و نگرش به سکوت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان: نقش میانجی تحلیل‏ رفتگی شغلی

محسن لقمانی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ اعظم شریفی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 35-46

چکیده
  از آنجا که بخشی از استقرار سکوت سازمانی مبتنی بر نگرش کارمندان است، در این پژوهش ویژگی‏های شغلی بررسی شدند که از طریق تحلیل رفتگی شغلی می‏توانند نگرش‏های کارمندان را نسبت به سکوت سازمانی دچار نوسان کنند. تعداد 108 کارمند از ادارات ورزش و جوانان استان همدان از طریق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‏های ...  بیشتر

رابطۀ میان عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

بهرام یوسفی؛ الهام اسدزاده؛ رسول آزادی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 47-56

چکیده
  هدف این پژوهش، آزمون عوامل روانی، اجتماعی و محیطی در پیش‌بینی فعالیت جسمانی در میان یک نمونه تصادفی از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی متوسطه شهر ارومیه است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه آماری شامل 307 دانش آموز درکلاس‌های اول تا سوم دبیرستان بودند. از چهار پرسشنامه برای اکتشاف رابطه احتمالی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور

علی نقی غلامی؛ علیرضا زارع؛ اکبر قلاوند؛ رضوان شیرالی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 57-66

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشورمی باشد.روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاهی و کارافرینان و افراد آگاه در این حوزه بودند. بدین منظور تعداد 35 استاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت ورزشی، تعداد ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی کاربردی مدیریت مالی در فدراسیونهای ورزشی

مهدی گودرزی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 67-79

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی است که پرسشنامه ای با 25 سوال پاسخ بسته تهیه و ضریب پایایی آن 94/0 تعیین شد( 01/0p‹ ) و در اختیار 338 نفر از کارشناسان مالی،خزانه داران، حسابرسان، حسابداران، اساتید دانشگاه که سابقه فعالیت در فدراسیون های ورزشی را داشته اند قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار ...  بیشتر

تجزیه تحلیل فاکتورهای اثرگذار با نقش میانجی‌گری نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

وحید حافظی؛ فاطمه عبدوی عبدوی؛ سجاد پاشایی؛ محمد رسول خدادادی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 81-88

چکیده
  در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می‌کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه‌ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته‌های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه‌های موجود مطرح ...  بیشتر

عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی

رضا شیخی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 89-95

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسش‌نامه ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران

زینب آنت؛ فرخ کیا؛ امید جمشیدی؛ علیرضا زند

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 97-106

چکیده
  مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و کسب رضایت آنان به کار می‌رود. از این رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی می‌باشد. برای نیل به این هدف کارکنان، ...  بیشتر

اولویت‌بندی سهم عوامل توسعه صنعت گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان

ابوالفضل فراهانی؛ صدیقه اسلامی؛ حسین پورسلطان زرندی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 107-113

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی سهم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان و محققان بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری می­باشند. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بوده است. حجم تقریبی ...  بیشتر