با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 11-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در رابطه بین جانبداری از لیگ برتر با تمایل به خرید از حامی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. نمونه تحقیق را 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ...  بیشتر

مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور

محمدعلی صاحبکاران؛ مهدی طالب پور؛ مصطفی انتظاری زارچ؛ محمد اردمه

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 23-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدراس(120 نفر) شهرستان نیشابور در سال تحصیلی(1393-1392) بود.نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد پرسشنامه محقق ساخته‌ حاوی20شاخص از مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان ...  بیشتر

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 37-46

چکیده
  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین می‌باشد. این تحقیق در زمره‌ی تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین اعم از خصوصی و دولتی بود، که شامل 110 باشگاه بود که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید کل افراد جامعه به عنوان ...  بیشتر

عوامل موثر بر گرایش معلمان تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی به استفاده از رسانه‌های آموزشی در فرآیند تدریس

ولی علیزاده؛ مالک احمدی؛ بهزاد احدی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 47-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس‌آباد به استفاده از رسانه-های آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 65 نفر از معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس‌آباد بود، نمونه آماری نیز با توجه ...  بیشتر

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 55-62

چکیده
  سازمان ها برای اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی پذیرای آن نخواهند بود. تحقیق فوق با تعیین رابطه بین این متغیر ها به پیش بینی مقاومت دربرابر تغییر بر اساس مولفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیر)درمعلمان ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای هویت ورزشی هندبالیست های لیگ حرفه ای ایران و رفتار رهبری مربیانشان بر اساس عملکرد تیمی

مهرعلی همتی نژاد طولی؛ شهرام شفیعی کردشولی؛ مهدی حاجی آبادی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 63-75

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای هویت ورزشی هندبالیست‌های لیگ برتر ایران و رفتار رهبری مربیانشان براساس عملکرد تیمی بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد(144n=). برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش(LSS) و پرسشنامه هویت ورزشی(AIMS Plus)، به ترتیب با ثبات درونی(0/93) و(0/89) استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس (مطالعه موردی استان مازندران)

طاهره ابراهیمی پور؛ سعید امیرنژاد؛ سیدعماد حسینی؛ مازیار کلاشی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 77-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران می باشد. روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس می-باشند که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه ...  بیشتر

موانع خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

سودابه فولادی حیدرلو؛ معصومه حسینی؛ حسن قره خانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 87-95

چکیده
  چکیده : تحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع خلاقیت در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(N=41) اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند(سرشماری). گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار بر اساس مدل TPSR

رحیم رمضانی نژاد؛ سمانه نظری؛ مینا ملائی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، صفحه 97-108

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار براساس مدلTPSRبود. از میان کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت(6882 نفر)، بر اساس جدول مورگان، 357 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی خوشه ای در پژوهش شرکت کردند که مسئولیت پذیری آنان به وسیله 357 نفر از والدین، 44 معلم تربیت بدنی و 69 معلم ...  بیشتر