با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال‌های 1392 -1379

سید اسفندیار موسوی؛ مجید جلالی فراهانی؛ کیوان مرادیان

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 11-20

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی مقالات بازاریابی ورزشی با استفاده از تحلیل استنادی در نشریات علمی- پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در محدوده سال‌های 1392 -1379 است. روش پژوهش این تحقیق تحلیل استنادی می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات حوزه بازاریابی ورزشی در 10 نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی در طی 13 سال و نمونه آماری برابر جامعه است. ...  بیشتر

ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش

رحیم رمضانی نژاد؛ فاطمه جعفری چمدانی؛ حسین سپاسی؛ کاظم هژبری

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 21-31

چکیده
  آگاهی از درک و نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت به درس تربیت بدنی و ورزش مدرسه بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی آنها در فعالیت‌های حرکتی است و سهم عمده‌ای در توسعة سبک زندگی فعال زنان آینده جامعه دارد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک دانش‌آموزان دختر از درس تربیت‌بدنی و ورزش بود. جامعة آماری پژوهش را کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ...  بیشتر

تاثیر برنامه های تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی معلمان تربیت بدنی زن و مرد مناطق جغرافیایی ایران

علیرضا رمضانی؛ مجید کاشف

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 33-40

چکیده
  جامعه آماری پژوهش شامل 32332 معلم تربیت بدنی بود. 16235 زن و 16097 نفر مردبودند. بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه تحقیق 10 درصد از حجم جامعه بود که زنان16235 نفرو مردان 16097 نفربودند.استانهای کشور بر اساس مناطق جغرافیایی ، مشترکات فرهنگی ،زبانی و نژادی به پنج منطقه ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)تقسیم شدند. روشهای آماری شامل تحلیل واریانس و آزمون ...  بیشتر

مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

ام هانی دوانی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 41-50

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار ...  بیشتر

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 51-60

چکیده
  هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی‌های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– ...  بیشتر

ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق؛ مجتبی طریفی؛ ابراهیم دلدار

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 61-70

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی) اعم از کارشناسان، کارشناسان مسئول و کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان قم با حداقل تحصیل دیپلم(73N=) تشکیل ...  بیشتر

ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه

بهرام یوسفی؛ مهین صیادی؛ همایون عباسی؛ کامران عیدی پور

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 71-77

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق، شامل 300 ورزشکار پسر در همه رشته های تیمی و انفرادی که به صورت حرفه ای و در سطح قهرمانی مشغول فعالیت بودند، 6 بطور تصادفی- طبقه‌ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه و میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور

آذر آقایاری

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 79-85

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر طرح تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه برای دانشجویان دانشگاههای پیام نور شهر تهران بودکه در این مقاله به میزان رضایتمندی دانشجویان شرکت کننده در این کلاس ها پرداخته شده است.به این منظور 511 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از شاخصهای دور کمر، دور لگن، نسبت دور کمر به لگن، فرم شناسایی نوع ...  بیشتر

بررسی رابطه تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی با ارزش خرید مشتری )موردمطالعه، فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر ایلام(

ولی محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ علیرضا احمدی زاده

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 87-99

چکیده
  هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‌های ورزشی چه رابطه‌ای باارزش خرید مشتریان دارد؟ روش: پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و ازنظر روش، پیمایشی می‌باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه نامشخص است، تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ‌بر 382 نفر می‌باشد. (آلفای کرون باخ، کل رابطه ...  بیشتر

ارائه مدلی از تاثیر تلاش‌های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ ‌های هواداران

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 101-108

چکیده
  هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه مدلی از تاثیر تلاش‌های امیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های هواداران باشگاه‌ پرسپولیس تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه هوادارن یکی از بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس در فصل 95-94 لیگ برتر فوتبال که بلیط تهیه کرده و ...  بیشتر

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، صفحه 109-115

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش همه 110 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 87 نفر به صورت تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ...  بیشتر