با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز

محمدعلی قره؛ زیبب آنت؛ امید جمشیدی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 11-19

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.20481.1990

چکیده
  هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده‏ها، میدانی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.42890.2812

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی براساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده که داده‏های آن به­شیوه میدانی و با استفاده از پرسش­نامه جمع‏آوری گردید. جامعه آماری پژوهش کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (890 =N)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 396 نفر با ...  بیشتر

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

میثم داستانی؛ محمد محسن صدر

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 33-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.46938.2985

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان ایران و ادارات کل استانی آن انجام‌شده است. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و توصیفی بوده است که جامعۀ پژوهش آن، وب سایت وزارت ورزش و جوانان و ۳۱ وب‌سایت اداره کل  استانی وابسته به آن بوده است که در تاریخ‌های ۱۵ تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ مورد بررسی و مطالعه با استفاده از روش‌های وب‌سنجی قرار ...  بیشتر

الگوی علی روابط ساختاری سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی تربیت‏ بدنی

بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 41-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38660.2650

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه‏ای اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‏ها از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی مستخدم و مدعو 8 مرکز و 18 واحد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تشکیل می‏داد. ...  بیشتر

شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

سیده طاهره موسوی راد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 53-62

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.42689.2797

چکیده
  هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری را کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، رؤسا و نائب رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که ...  بیشتر

تدوین الگوی عوامل مؤثر برگردشگری ورزشی

حسن صافدل؛ لقمان کشاورز

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.6257

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر برگردشگری ورزشی و ارائه الگوی توسعه آن بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را خبرگانی از دو حوزه گردشگری که تحصیلات گردشگری داشتند و در حوزه  ورزش که دارای تحصیلات مدیریت ورزشی بودند و لزوماً ...  بیشتر

مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 77-87

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.33155.2671

چکیده
  هدف، مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال با این تیم از دیدگاه تماشاچیان است. تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع‏آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‏نامه زدراوکویچ و همکاران استفاده شد. آن‌ها، برای بررسی تناسب از 9 بعد خرد و 2 بعد کلان استفاده کردند. برای مقایسه از آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر

ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 89-100

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.35141.2493

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. 120 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان به­طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. سه پرسش­نامه سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1996)، بدبینی سازمانی (دین و همکاران، 1998) و رفتارهای سیاسی (دوبـرین، 1987) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر

تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سمیه نظری؛ کامران عیدی پور؛ شهرام نظری

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 101-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38526.2646

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 180 نفر به‏عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‏‏های طبیعی ورزشی استان البرز

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 109-116

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6456

چکیده
  هدف تحقیق حاضر اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز، با تأکید بر جاذبه‏های طبیعی- ورزشی  می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری (75N=) و شامل سه گروه از کارشناسان ورزشی )40 (n= ،کارشناسان آژانس‏های مسافرتی (20n=) و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (15n=) استان البرز بود. جهت جمع‏آوری اطلاعات ...  بیشتر