با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی شاخص‌های اثرگذار در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر هندبال

محسن هراتی؛ حسین پیمانی زاد؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6809

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص‌های اثرگذار در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیأت‌علمی صاحب‌نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه‌گیری به‌صورت گلوله ...  بیشتر

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران

لیلا قربانی؛ مرجان فراهانی؛ لقمان کشاورز

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 25-37

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6810

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم‏های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه‏های ایران در سال‏های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه‏ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای ...  بیشتر

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6805

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه باتوجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. : روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان غرب ایران (286n=) بودند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده ، تعداد182 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از سه پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت‌های ورزشی استان قم

محمد علیمردانی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ روح اله رمضانی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 49-59

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6804

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1392 هیئت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ...  بیشتر

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

لقمان کشاورز؛ مریم میراحمدی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6807

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور ...  بیشتر

توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر مناطق پنهان

لیلا مرتضایی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6806

چکیده
  گردشگری ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته‌ی صنعت گردشگری است. هدف از این تحقیق طراحی مدل توسعه‌ی گردشگری ورزشی مناطق پنهان است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد ظاهرشونده(گلیزری)، در روش شناسی نظریه داده بنیاد، با 16 نفر خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، مصاحبه‌ی عمیق صورت گرفت. نتایج ...  بیشتر

آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره‌وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی

زهره طالبی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 87-97

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6812

چکیده
  در این پژوهش هدف آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی بود. جامعه آماری پژوهش 409 نفر ورزشکار بودند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ (برای تعیین پایایی مؤلفه های پرسش نامه)، KMO و کرویت ...  بیشتر

طراحی الگوی بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی وسنجش برازش آن

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمد علی قره؛ محمد سیاوشی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 99-112

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6811

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعۀ بالندگی حرفه‌ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته ...  بیشتر

تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 113-124

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6813

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام هوادران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد

احمد نظری ترشیزی؛ زهراسادات میرزازاده؛ امیر اکبرزاده

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، صفحه 125-136

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6814

چکیده
  انسان از زمانی که به دنیا می‌آید با بازی آشنا می‌شود و به وسیله بازی است که خیلی از مهارت‌ها را یاد می‌گیرند و بازی‌ها در دنیای امروزه به شیوه‌های متعددی انجام می‌شود. یکی از شیوه‌های پرطرفدار، بازی‌های ویدئویی است که در این بین سهم بازی‌های ورزشی نیز بسیار پررنگ است. از این رو هدف مقاله این است که مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های ...  بیشتر