با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 11-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5843

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ...  بیشتر

چشم‏ انداز مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی‏های رهبری خدمتگزار (مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)

بهزاد احدی؛ میرحسن سیدعامری؛ گلاله رسول آذر

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 33-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5841

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی چشم‌انداز مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی‏های رهبری خدمتگزار در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود (65 نفر). برای جمع‏آوری داده‏ها ...  بیشتر

موانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

عبدالمهدی نصیرزاده؛ زهرا فراهانی؛ لیلا سلطانیان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 43-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5844

چکیده
  این پژوهش با هدفموانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت‏بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور  استان‏های سراسر کشور ...  بیشتر

تدوین نظام نامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جهموری اسلامی ایران

فرزین مرادیان فارسانی؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5845

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین نظام‏نامه اخلاقی ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری تحقیق را اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، کشتی‏گیران استان‏های صاحب سبک، اعضای فدراسیون و پیشکسوتان کشتی تشکیل داده‏اند که نمونه آماری از روش هدفمند و در دسترس برابر با 117 نفر می‏باشد. ابزار اندازه‏گیری پرسش‏نامه ...  بیشتر

طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ محمد فارسیجانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5846

چکیده
  سازمان‏ها به‏منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر با سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان‏پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه‏های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، ...  بیشتر

نقش بازاریابی رسانه‏های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برند‏های منتخب پوشاک ورزشی

لیلا صدرنیا؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 85-94

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5847

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه‏های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. جامعه‏آماری تحقیق، کلیۀ مشتریان نمایندگی‏های 4 برند ورزشی عضو صفحۀ اینستاگرام آن برند بوده‏اند. ...  بیشتر

تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP

علیرضا ایزدی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 95-105

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5848

چکیده
  برنامه‏های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه‏ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‏های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه‏گیری تمام شمار استفاده شد و داده‏ها از طریق پاسخگویی ...  بیشتر

طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‏ نظران

علی حیرانی؛ سعید خانمرادی؛ زهرا رضوانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 107-124

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5849

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‏نظران بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می‏باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطۀ اشباع نظری 7 نفر بود. در بخش کمی جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران، مربیان، کشتی‏گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استان کرمانشاه به تعداد 155 نفر بود و نمونه با ...  بیشتر

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏ های ورزشی از طریق رسانه‏ های سنتی و نوپدید

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 125-137

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5850

چکیده
  درک درست و صحیح از رفتار مصرف‏کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت‏ها و سازمان‏های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏های ورزشی از طریق رسانه‏های سنتی و نوپدید  است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه‏های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه ...  بیشتر

تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مدل SWOT-ANP

رضا عباسی بختیاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، صفحه 139-153

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5851

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی است. برای تجزیه و تحلیل یافته‏ها و تعیین استراتژی مناسب از مدل تحلیلی سوات (SWOT) و برای اولویت‏بندی استراتژی‏ها از فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) استفاده شده است. برای گردآوری داده‏ها از مصاحبه، مطالعات کتابخانه‏ای و میدانی، تحقیقات پیشین و نظرات اعضای ...  بیشتر