با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
شناسایی استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران تیم ملی فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ bradley J. baker

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65379.3705

چکیده
  مفهوم استراتژی‌های مقابله‌ای هواداران فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی، حوزه جدیدی در ادیبات مدیریت و روان‌شناسی ورزشی است که به تازگی علاقه محققان رفتار مصرف‌کننده ورزشی را به‌خود جلب کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف استراتژی‌های مقابله‎ای هواداران تیم ملی فوتبال در برابر تهدید هویت تیمی انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی (مطالعه موردی: ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی)

داریوش معرفت؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.67006.3750

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ترویج تصویر برند شخصی در بین ورزشکاران قهرمان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. پژوهش به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با بررسی متون علمی و چند مصاحبه اولیه با پیشکسوتان و متخصصان ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی-ورزشی (مورد مطالعه: پارک های آبی کشور)

مهدی ظریف؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.62537.3623

چکیده
  پارک‌های آبی همواره در اوقات فراغت مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی و ورزشی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان پارک‌های آبی کشور بود. حجم ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
تدوین الگوی درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی

عسگر عبدالهی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.67650.3765

چکیده
  این پژوهش به تدوین الگوی درآمدزایی در ورزش‌های دانشگاهی پرداخته است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کیفی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و از نظر استراتژی پژوهش از نوع داده بنیاد با رویکرود استراوس و کوربین بود. در این پژوهش مصاحبه‌شوندگان از بین اساتید دانشگاهی و متخصصان و فعالان در زمینه ورزش دانشگاهی ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم

کیوان شعبانی مقدم؛ آزاد بشارتی؛ نجف آقایی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66942.3748

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب حامی مالی رویدادهای ورزشی داخلی ایران در شرایط تحریم بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی، به‌لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران ارشد اداره‌کل ورزش‌وجوانان، مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران اتاق‌بازرگانی، مدیران‌کل ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
رابطه شهرت سازمانی با وفاداری الکترونیک با میانجیگری رضایت و مدیریت تجربه مشتری از خرید الکترونیک در فروشگاه های اینترنتی لوازم ورزشی

آرش زمانی دهکردی؛ مهدی کهندل؛ پریوش نوربخش

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66238.3726

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه علی شهرت سازمانی بر وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی رضایت و مدیریت تجربه مشتری از خرید الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی لوازم ورزشی انجام شد. جامعه آماری شامل مشتریانی است که تجربه خرید لوازم یا دریافت خدمات از فروشگاه های ورزشی اینترنتی را داشته اند. اطلاعات مدنظر از تعداد 492 نفر و از طریق ابزارهای ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزشی ایران

عطا گلشنی؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65304.3703

چکیده
  داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین‌المللی و دولت‌های توسعه یافته قرار گرفته و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. دستیابی به این مهم مستلزم شناسایی وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است. یکی از حوزه‌های مهمی که نیازمند بهره‌گیری از داده باز است، ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
مدل سازی کسب و کار صنعت ورزش های الکترونیک در ایران

رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61268.3583

چکیده
  صنعت ورزش‌های الکترونیک در ایران به عنوان یک کسب و کار پتانسیل لازم برای توسعه و درآمدزایی را دارا می‌باشد. لذا، پرداختن به این موضوع از حوزه صنعت ورزش بسیار لازم و ضروری است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) می‌باشد. جامعه آماری شامل متخصصان و فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای، گیمرها، ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران مبتنی بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش CVM

مهدی جوکار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمود مرادی؛ محمد حسن قلیزاده

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 48-31

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9915

چکیده
  هدف این پژوهش ارزش‌گذاری اقتصادی باشگاه فوتبال استقلال تهران با روش ارزش‌گذاری مشروط بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی انتخاب دوگانه دوبعدی جمع‌آوری شد. بر اساس جدول نمونه‌گیری میشل و کارسون 942 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدل رگرسیون لوجیت به روش forward LR تمایل به پرداخت افراد جهت ارزش‌گذاری ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی

احمد فلاحی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ امین پورنقی

دوره 11، شماره 3 ، دی 1401، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9777

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می‌باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از ...  بیشتر