با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق

ضرغام حیدر عیسی؛ فاطمه عبدوی؛ محمد رسول خدادادی؛ عبدالزهرا حمیدی محیسن

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.68015.3772

چکیده
  هدف از پژوهش تبیین تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بود؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل مربیان والیبال بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شدند و از این تعداد تعداد 383 ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی

معصومه قلعه نویی؛ علی‌محمد صفانیا؛ رضا نیک‌بخش؛ حمیدرضا طلایی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 49-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9935

چکیده
  در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتریگرایی، تجارت با هم پیوندی ناگسستنی دارند، بازاریابی الکترونیکی به‌عنوان عنصری از تجارت و کسب و کارهای موجود، نقش محوری در حفظ و بقاء کسب و کارها از طریق جذب و حفظ مشتریان، شناساندن و معرفی محصولات و ایجاد انگیزه برای احساس نیاز به خرید ایفا می‌کند،  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر ...  بیشتر

چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 11-25

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8955

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده‌های پژوهش از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت‌آپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان ...  بیشتر

مدل توسعه کسب‌وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک

شهروز کیهان؛ رضا نیک بخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53180.3283

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب‌وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه‌گیری اقدام شد و با 24 ...  بیشتر

پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش

سلمان علوی؛ مهدیه پورزارع؛ فرزاد غفوری؛ احمد محمودی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-125

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7985

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع ...  بیشتر

چالش ها و فرصت های کووید- 19 پیش روی مدیریت ورزش ایران

محمود گودرزی؛ سید اسفندیار موسوی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7622

چکیده
  با شیوع کووید- 19 در سراسر دنیا، تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سلامت به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. حوزه ورزش نیز همانند سایر ابعاد گفته شده در امان نماند. بنابراین محققان با در نظر گرفتن نیاز فوری و اهمیت ویژه مطالعه در حیطه مدیریت ورزشی در این شرایط نا آشنا، به مطالعه ی چالش‌ها و فرصت‌های کووید- 19 پیش‌روی مدیریت ورزش ایران پرداختند. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7246

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی است.پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر زمان مقطعی و از نظر گردآوری داده ها به‌صورت آمیخته و ترکیبی و از نظر روش و استراتژی همبستگی می باشد.در مرحله اول با بررسی متون و کدگذاری باز محوری و انتخابی(تحلیل ...  بیشتر

طراحی و ارائه مدل ساختاری مناسب برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران: تحلیل مالتی‌متد

فاطمه عبدوی؛ یعقوب بدری آذرین؛ سالواتور سین سیمینیو؛ مجاهد فیشنه؛ سجاد پاشایی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7386

چکیده
  پژهش حاضر با هدف طراحی و ارائه مدل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ طرح پژوهش یک پژوهش مالتی‌متد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان(13 نفر) و مشتریان اماکن ورزشی (384 نفر) تشکیل دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز ...  بیشتر

ارائه مدل اقتصاد مقاومتی ورزش ایران

وحید حاجی حیدری؛ رسول نظری

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7466

چکیده
  پدیده‌های اجتماعی در سطح کلان نیازمند پیروی از سیاست‌ها و چارچوب‌های هدایتگر اقتصادی هستند. از این‌رو توجه به ارایۀ مدل-های قابل فهم و کارا جهت الگوبرداری رفتار‌های اقتصادی امری ضروری است. ورزش در سطوح خرد و کلان نیز تحت عنوان یک پدیدۀ اجتماعی از این قائده مستثنی نیست و نیازمند توجه مطالعات اجتماعی در زمینه‌های اقتصادسنجی می‌باشد. ...  بیشتر

مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش

جواد کریمی؛ لیلا سلطانیان؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 109-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7611

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در مجموع با 13 نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و اساتید مدیریت کارآفرینی (سه نفر) به‌صورت باز مصاحبه شد. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ...  بیشتر

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

حوریه دهقانپوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7094

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی ...  بیشتر

بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها

رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 71-79

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6437

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های ...  بیشتر

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏ های ورزشی از طریق رسانه‏ های سنتی و نوپدید

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 125-137

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5850

چکیده
  درک درست و صحیح از رفتار مصرف‏کنندگان، یکی از عوامل اصلی در استراتژی بازاریابی شرکت‏ها و سازمان‏های تجاری موفق است. هدف این مطالعه تحلیل انگیزه بینندگان برنامه‏های ورزشی از طریق رسانه‏های سنتی و نوپدید  است. پس از شناسایی متغیرهای برانگیزاننده بینندگان برنامه‏های ورزشی 9 متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه ...  بیشتر

مطالعۀ برنامه‌ ترویج ورزش و فعالیت‌بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

زهرا صفاری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

دوره 7، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-111

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.39575.2679

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعۀ برنامه‏های ترویج ورزش و فعالیت‏بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی و ارائه یک مقیاس ارزیابی بود. جامعة آماری تحقیق شامل کلیۀ دانش‏آموزان دختر و پسر دورة دوم ابتدایی مدارس دولتی مناطق 19 گانۀ شهر تهران بودند که داده‏ها از نمونه‏ای متشکل از 1140 دانش‏آموز با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای ...  بیشتر

تعیین ویژگی‌های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه ورزشکاران ایرانی و خارجی

ایمان رحیمی؛ سمانه سادات آرامون

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 69-75

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی‏های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه دو گروه ورزشکاران ایرانی و خارجی می­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران ایرانی و خارجی رشته واترپلوی شرکت­کننده در دهمین دوره رقابت­های واترپلوی باشگاه­های آسیا تشکیل می­دادند (198N=). یافته­های تحقیق ...  بیشتر

سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 117-126

چکیده
  دارا بودن بالاترین کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‏های همیشگی افراد بوده است که این کار تحقیقی نیز با همین هدف یعنی سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی افرادی که به نوعی در فرایند آموزش سازمان‏های استان مازندران قرار دارند و همچنین مقایسه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام گردیده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر

نقش مد در گرایش دختران جوان به تناسب اندام و ورزش

سارا کشکر؛ نگار ستار؛ اکبر فرید فتحی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 33-41

چکیده
  توجه رسانه­ها به ورزش، زیبایی، مد و نمایش رسانه­ای جنبه ­های فرهنگی بدن و زیبایی باعث گرایش به زیبایی بدنی شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مد در گرایش دختران به‌ تناسب اندام و ورزش است. روش تحقیق توصیفی –پیمایشی بود. جامعه آماری، دختران دانشجوی ساکن خوابگاه­های دانشگاه علامه طباطبائی ( 1430=N ( بودند و حجم نمونه طبق ...  بیشتر

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 73-88

چکیده
  مطالعات نشان داده که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. از این رو، شناخت عواملی که می‏تواند با اثربخشی رهبری ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند می‏باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی هوشمندی­های مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی است. جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 115-126

چکیده
  مطالعات نشان داده است موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331=N) بوده ...  بیشتر